KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI
Deripabuç Deri Mamülleri ve Ayakkabı Ticaret Sanayi Limited Şirketi olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında, İş ortaklığı/ sözleşme görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Deripabuç Deri Mamülleri ve Ayakkabı Ticaret Sanayi Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikalarını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.